Wat is het doel van deze prudentiële verwachtingen?

Als macroprudentiële autoriteit streeft de Nationale Bank ernaar de financiële stabiliteit te handhaven. Dit houdt in dat zij erop toeziet dat financiële instellingen te allen tijde, zelfs in het geval van een onverwacht grote financiële schok, in staat zijn om kredietverliezen op te vangen en zo hun rol als financieel intermediair te vervullen.

De Nationale Bank heeft vastgesteld dat het aandeel van de risicovollere leningen, bijvoorbeeld met een hoge quotiteit, de laatste jaren sterk is toegenomen. Die toename van risicovolle leningen verhoogt het risico op belangrijke  kredietverliezen in geval van een negatieve schok, en kan op termijn een bedreiging inhouden voor de financiële stabiliteit. Daarom heeft de Nationale Bank, bij wijze van voorzorgsmaatregel, prudentiële verwachtingen aangekondigd die de gemiddelde kredietkwaliteit van nieuwe leningen moeten verbeteren.

De circulaire van de Nationale Bank biedt de betrokken financiële instellingen echter nog voldoende speelruimte in de kredietverleningsmodaliteiten, zodat de hypotheekmarkt toegankelijk blijft voor solvente kredietnemers.