Wat gebeurt er indien ik mijn buitenlandse rekening niet meld aan het CAP?

De controlediensten van de fiscus zijn belast met het doen naleven van de verplichting van belastingplichtigen om informatie over buitenlandse rekeningen aan het CAP mee te delen. Inbreuken kunnen leiden tot fiscale geldboetes.

Voor verdere vragen: FOD Financiën - Contact | FOD Financiën (belgium.be).