Wat is de rol van de Nationale Bank?

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van ons land. Ze maakt sedert de invoering van de euro op 1 januari 1999 deel uit van het Eurosysteem, dat bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt en de nationale centrale banken van de lidstaten van de Europese Unie die op de euro zijn overgegaan. Die landen vormen samen het zogeheten eurogebied.

De Nationale Bank heeft vier missies die erop gericht zijn om de welvaart te vrijwaren, zekerheid te geven en vertrouwen te bieden:

Klik op de pilaren voor meer informatie over de missies —

 

1. Prijsstabiliteit vrijwaren

Zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is de prijzen stabiel houden de belangrijkste doelstelling van het Eurosysteem. Prijsstabiliteit biedt burgers en bedrijven het houvast dat ze nodig hebben om hun toekomst te plannen.

Lees verder


2. De financiële stabiliteit verzekeren en toezicht houden op het financiële systeem

Omdat financiële stabiliteit en robuuste financiële instellingen voorwaarden zijn om de welvaart op peil te houden, is het de opdracht van de Bank de financiële stabiliteit te verzekeren en toezicht te houden op het financiële systeem.

Lees verder


3. Veilige bankbiljetten en efficiënte betaalsystemen waarborgen

De NBB moet veilige bankbiljetten en efficiënte betaalsystemen waarborgen. Betalingen moeten immers vlot en in volle vertrouwen kunnen verlopen opdat een economie goed zou presteren, wat op zijn beurt een impact heeft op de levenskwaliteit van iedereen.

Lees verder


4. Economische en financiële data en analyses verstrekken

De Bank verstrekt economische en financiële data en analyses. Gegevens zijn nodig om problemen te kunnen bestuderen, om met kennis van zaken aanbevelingen te kunnen formuleren en om goed beleid te voeren. Soms zijn die beschikbaar, soms moet de Bank ze verzamelen. De talrijke statistische gegevens die de NBB verzamelt en de vele studies die ze over de economie van ons land maakt, deelt ze daarom graag met anderen.

Lees verder