Wat betekent 'social distancing'?

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken legt een cascade van maatregelen op aan bedrijven. Voor ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten wensen veilig te stellen, is het daarom cruciaal om ‘social distancing’ op een werkbare en effectieve manier toe te passen.

Lees meer