Wanneer word ik geregistreerd?

De kredietverstrekker moet de wanbetaling melden binnen acht werkdagen na de vaststelling ervan volgens de criteria die bij wet zijn vastgelegd.