Waarvoor dienen de geregistreerde gegevens en wie kan ze raadplegen?

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen biedt haar deelnemers de mogelijkheid de voor elke kredietnemer geregistreerde gegevens te raadplegen en vormt daarmee een belangrijk hulpmiddel voor de beoordeling van kredietrisico's, zowel op het ogenblik van de kredietverstrekking als tijdens de permanente follow-up ervan.

De gegevens kunnen worden geraadpleegd door de deelnemers, de kredietnemers, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en andere kredietcentrales in het buitenland.