Waartoe dienen de geregistreerde gegevens en wie kan ze raadplegen?

De registratie van de gegevens helpt overmatige schuldvorming door de consumenten bestrijden.

De kredietgevers zijn verplicht de Centrale te raadplegen voor ze u een nieuw krediet verstrekken. De schuldbemiddelaars hebben eveneens toegang tot die gegevens voor hun cliënten.

U hebt zelf eveneens de mogelijkheid de bij de Centrale op uw naam geregistreerde gegevens te raadplegen.