Waarom hebben privé-aandeelhouders van de Nationale Bank niet dezelfde rechten als aandeelhouders van andere naamloze vennootschappen?

De Nationale Bank is een instelling die voornamelijk het algemeen belang dient. Haar activiteiten zijn door een bijzondere wetgeving geregeld. Zij heeft een specifieke rechtspositie, organen en werkingsregels.

De algemene vergadering, die niet wordt beschouwd als een orgaan van de Nationale Bank, beschikt niet over de bevoegdheid om de uit te keren winst te bepalen. Zij keurt evenmin de jaarrekening goed en verleent ook geen decharge aan hen die de Nationale Bank besturen en toezicht op haar uitoefenen. Deze bevoegdheden, die bij andere vennootschappen aan de algemene vergadering van aandeelhouders toebehoren, worden in de Nationale Bank uitgeoefend door de Regentenraad, die representatief is voor de Belgische sociaal-economische wereld.

De wet beperkt derhalve de rechten van de algemene vergadering van aandeelhouders en legt tevens bijzondere regels op wat de structuur en de besluitvorming van de Nationale Bank betreft.