Waar vind ik de sectorgegevens van mijn firma (omzet, aantal bedrijven,... )?

Op basis van de neergelegde jaarrekeningen stelt de Balanscentrale statistieken op voor een aantal sectoren en rechtsvormen. Deze statistieken, die veel interessante sectorale gegevens bevatten,  zijn gratis beschikbaar op de website.