Verplaatsing datum algemene vergadering door de wet van 3 april 2009 tot wijziging van de organieke wet van de Bank

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2009

De wet van 3 april 2009 tot wijziging van de financiële bepalingen van de organieke wet van de Bank machtigt de Regentenraad om de algemene vergadering te verplaatsen van de maand maart naar mei.

Deze verplaatsing beoogt te vermijden dat het resultaat van de ECB zou kunnen worden afgeleid uit de jaarrekening van de Bank, vooraleer de ECB zelf haar jaarrekening heeft gepubliceerd.  De Raad van Bestuur van de ECB dient de jaarrekening immers pas goed te keuren tegen eind maart.  De Bank dient echter haar jaarrekening uiterlijk vijftien dagen voor de jaarvergadering bekend te maken.

Deze wijziging van de datum is neutraal voor de aandeelhouders.