Stemopnemers

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2008

Overeenkomstig artikel 64 van de statuten worden "de twee grootste aanwezige aandeelhouders, die geen deel uitmaken van het bestuur en dit mandaat aanvaarden", aangeduid als stemopnemers op de algemene vergadering van aandeelhouders.

De stemopnemers hebben tot taak toe te zien op het rechtsgeldig verloop van de stemverrichtingen. Bovendien ondertekenen zij mee de notulen van de vergadering.

Tijdens de gewone algemene vergadering van 31 maart 2008 protesteerde een aandeelhouder tegen de aanduiding van de tweede grootste aandeelhouder als stemopnemer en stelde zichzelf kandidaat. Deze aandeelhouder beweerde dat deze stemopnemer niet kon worden aanvaard omdat zij vorig jaar de notulen van de gewone algemene vergadering van 26 maart 2007 ondertekende, terwijl deze notulen ten onrechte zouden vermelden dat de vragenronde werd beëindigd nadat alle vragen waren gesteld.

Notulen dienen de relevante feiten te vermelden om de geldige samenstelling van de vergadering, het vervullen van de vereiste formaliteiten en de geldigheid van de beraadslagingen en van de stemming te kunnen nagaan. Deze feiten, inclusief de wijze waarop de vragenronde werd afgesloten, worden getrouw weergegeven in de notulen van de algemene vergadering van 26 maart 2007. 

Het bewust miskennen van een duidelijk artikel uit de statuten met als enige betrachting een incident uit te lokken op de algemene vergadering kan niet worden beschouwd als een normale uitoefening van het deelnamerecht aan die vergadering.