Samenstelling van de statutaire portefeuille

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2010

in miljoen euro
31 mei 2010
31 december 2009

Vastrentende waardepapieren
    Griekenland

96,8
97,1

Spanje, Portugal, Italië, Ierland

724,3
752,6

Andere

2 705,0
2 479,0

 

3 526,1
3 328,7

      Deelnemingen     BIB (50100 aandelen)

329,8
329,8

BMI (801 aandelen)

2,0
2,0

SWIFT (91 aandelen)

0,1
0,1

 

331,9
331,9

      Reverse repurchase agreements

51,3
74,1

      Totaal

3 909,3
3 734,7

 

De statutaire portefeuille wordt gewaardeerd tegen afgeschreven aankoopprijs voor de vastrentende waardepapieren en tegen aanschaffingsprijs voor de deelnemingen.

Aangezien de aandelen van de BIB niet meer op de markt worden verhandeld, is de enige representatieve waarde voor die effecten de waarde waartegen de BIB haar aandelen heeft teruggekocht van de particuliere aandeelhouders in 2001, namelijk 23.977,56 CHF per aandeel. Op basis van het jaarverslag van de BIB dat op 29 juni 2009 werd gepubliceerd, bedroeg de waarde van het eigen vermogen 13.716 miljoen SDR (dat is circa € 15,5 miljard tegen de koers van 31 maart 2009) aan het einde van het boekjaar dat op 31 maart 2009 afliep. Het kapitaal van de BIB bestaat uit 546.125 aandelen, waarvan er 50.100, of 9,2 % van het kapitaal, in het bezit zijn van de NBB.