Op welk ogenblik word ik geregistreerd?

De kredietgever moet de gegevens mededelen:

  • binnen twee werkdagen na de ondertekening van de nieuwe kredietovereenkomst;
  • binnen acht werkdagen na de vaststelling van de wanbetaling volgens de criteria die bij wet zijn vastgelegd.