Moet ik een kandidatuur of een offerte indienen (zie artikel IV.3.4 van de aankondiging van opdracht)?

Bij een niet-openbare procedure zal de firma starten met het indienen van een kandidaatstelling.

Bij een openbare procedure kan het bestek onmiddellijk gedownload worden.