Moet ik een buitenlandse crypto-rekening aangeven?

U moet slechts het  bestaan van een cryptorekening in het buitenland aan het CAP (en in uw belastingaangifte) melden, indien deze cryptorekening wordt gehouden bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling (in de zin van art. 318 van het WIB 1992). 

Meer info: FOD Financiën- Contact | FOD Financiën (belgium.be).