Leidt deze crisis tot grote problemen bij de banken en het financiële stelsel?

Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de coronacrisis leidt tot ingrijpende problemen bij banken zoals in de financiële crisis van 2008-2010. De toezichteisen zijn na die financiële crisis fors aangescherpt. De Europese samenwerking in het bankentoezicht is sterk verbeterd, zodat de banken er beter voorstaan en eventuele problemen in het ene Europese land niet zomaar overslaan naar een ander land. De toezichthouders bij de Europese Centrale Bank (ECB) houden de situatie goed in de gaten, in samenwerking met nationale toezichthouders zoals de NBB.

Daarnaast ligt de oorzaak van deze crisis niet in de financiële sector, maar gaat het om een gezondheidscrisis die in eerste instantie langs medische weg bestreden moet worden. Toch heeft de coronacrisis duidelijke financiële en economische gevolgen. De NBB volgt de situatie op de voet. Wij staan klaar om indien nodig maatregelen te nemen.