Kan ik bij de Bank euromunten van een specifiek uitgiftejaar kopen?

Voor alle vragen m.b.t. verzamelmunten, muntsets, munten geslagen in een specifiek jaar en dergelijke, dient men zich te wenden tot de Koninklijke Munt van België. De Nationale Bank verstrekt geen dergelijke diensten.