Invloed van de subprime-crisis op de Bank

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2008

De subprime-crisis heeft tot nu toe geen enkel negatief vermogenseffect gehad op de Bank, integendeel: de toename van de liquiditeitsverstrekking aan de banken heeft de resultaten van de Bank verhoogd dankzij extra rente-opbrengsten, terwijl het kredietrisico gering is als gevolg van het feit dat de leningen gewaarborgd zijn door onderpand dat aan zeer strikte kwaliteitscriteria voldoet.

Bovendien worden de reserves van de Bank grotendeels belegd in overheidseffecten. De marktwaarde van deze effecten is toegenomen omdat de beleggers, in een vlucht naar kwaliteit, hun activapositie met een hoog risicoprofiel hebben herschikt ten voordele van veiligere beleggingen, waaronder de staatsleningen.