Ik zoek het adres of het ondernemingsnummer van een bepaalde firma.

In de toepassing ‘Consult’ vindt u het ondernemingsnummer, de naam, het adres, de rechtsvorm en -toestand van de opgenomen ondernemingen en verenigingen. De gegevens zijn afkomstig uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), beheerd door de FOD Economie.

De toepassing bevat ook de refertes en beelden van de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen die gedurende de jongste vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar werden neergelegd.