Ik heb van de Nationale Bank van België een brief ontvangen waarin staat dat ik geselecteerd ben om deel te nemen aan een telefonische enquête. Is die brief wel afkomstig van de Bank?

Inderdaad. De Nationale Bank van België verzamelt een reeks gegevens om de economische situatie van België te beoordelen. Daarbij ondervraagt zij onder meer een panel van gezinnen om een indicator van het consumentenvertrouwen op te stellen. U behoort dus tot de 8 000 gezinnen die elke maand bij loting worden aangewezen om aan die enquête deel te nemen. Het is echter nog niet zeker dat er met u contact zal worden opgenomen, aangezien slechts een deel van die gezinnen daadwerkelijk aan de maandelijkse enquête zal deelnemen. Als ons callcenter u opbelt, nodigen wij u van harte uit om de vragen te beantwoorden die u zullen worden gesteld. De enquête duurt maar enkele minuten en uw antwoorden zijn waardevol. Anonimiteit is uiteraard verzekerd. Bovendien maakt u kans op een kleine beloning om u te bedanken voor uw deelname (verloting met 100 winnende deelnemers).