Ik heb niet gebruikte kredietkaarten. Wat doe ik er mee?

Kredietkaarten vormen een beschikbare geldreserve en het bedrag van die reserve wordt bij de Centrale geregistreerd, zelfs als u er geen gebruik van maakt.

Als u een kredietkaart niet gebruikt en u alles hebt terugbetaald, kunt u de kaart opzeggen bij de instelling die ze heeft uitgegeven. Wanneer de kaart wordt opgeheven, deelt de kredietgever dit mee aan de Centrale en worden de gegevens automatisch verwijderd.

Opgelet! Als u niet alles hebt betaald of als u de betalingsverplichting voor die kredietkaart niet nakomt, blijven de gegevens geregistreerd.