Ik heb niet gebruikte kredietkaarten. Wat doe ik er mee?

De kredietkaarten vormen een beschikbare geldreserve en het bedrag van die reserve wordt bij de Centrale geregistreerd, zelfs als u er geen gebruik van maakt.

Indien u een kredietkaart niet gebruikt en u alles hebt terugbetaald, kunt u de opzegging van die kaart vragen bij de instelling die ze heeft uitgegeven. Wanneer de kaart wordt opgeheven, deelt de kredietgever zulks mee aan de Centrale en worden de gegevens automatisch verwijderd. Opgelet! Indien u niet alles hebt betaald of indien u de betalingsverplichting voor die kredietkaart niet nakomt, blijven de gegevens geregistreerd.