Ik geloof dat ik een vals bankbiljet heb. Wat doe ik?

Als iemand u een bankbiljet overhandigt en u denkt na de VOEL-KIJK-KANTEL-methode te hebben toegepast dat het vals is, dan is het waarschijnlijk ook vals en dient u het niet aan te nemen. Als u denkt al een vals biljet in uw bezit te hebben, dient u onmiddellijk de politie of de bevoegde nationale instanties in te lichten.

Het is een misdrijf een bankbiljet waarvan u vermoedt of weet dat het een vervalsing is, weer uit te geven. Valse bankbiljetten zijn absoluut waardeloos en u krijgt een vervalsing die u heeft aangenomen niet vergoed.

U kunt een bankbiljet ter controle ook meenemen naar de dichtstbijzijnde bank. Alle banken hebben speciale geldverwerkingsapparatuur waarmee ze valse bankbiljetten kunnen opsporen. Probeer u te herinneren van wie u het biljet heeft gekregen en waar. Deze informatie kan van grote waarde zijn bij het opsporen van vervalsers.