Ik bezit nog oud buitenlands geld. Wat kan ik daar nog mee aanvangen?

De Nationale Bank wisselt geen buitenlands geld om.

De vroegere nationale bankbiljetten en munten van landen die tot het eurogebied behoren kunnen in de meeste gevallen nog steeds voor euro's worden ingewisseld. Dit wordt uitsluitend gedaan door de nationale centrale banken. Voor meer informatie, zie de website van de ECB:  Inwisselen van nationale contanten: adressen en tijdslimieten.

Voor het omwisselen van oude bankbiljetten en munten van landen die niet tot het eurogebied behoren dient men zich te wenden tot de betrokken centrale banken of eventueel tot wisselkantoren.