Ik ben op zoek naar steun voor een project

Gelet op haar specifieke statuut streeft de Nationale Bank niet dezelfde zichtbaarheid na als een particuliere bank.

Zij voert een welomschreven mecenaatsbeleid en selecteert de ondersteunde projecten op basis van door het Directiecomité vastgestelde criteria.