Ik ben het slachtoffer van een bedrieglijke handeling of van oplichterij waardoor ik bij de Centrale werd geregistreerd. Wat te doen?

U dient bij de Politie klacht in te dienen en zo snel mogelijk contact te nemen met de kredietgever die uw gegevens aan de Centrale heeft doorgegeven.