Ik ben als gefailleerde "verschoonbaar" verklaard. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de onder mijn naam geregistreerde kredieten?

U dient de kredietgevers op de hoogte te brengen van het gewezen vonnis. Die zullen kennis geven van de regularisatie van de overeenkomst op de dag van het vonnis. De gegevens blijven gedurende een jaar na die datum geregistreerd.