Hoe verkrijg ik het bestek (artikel IV.3.3 van de aankondiging)? 

Bij een niet-openbare procedure zullen enkel de firma's die geselecteerd zijn na het analyseren van de kandidaatstellingen automatisch een bestek ontvangen.

Bij een openbare procedure kan u het bestek onmiddellijk downloaden.