Hoe meld ik het overlijden van de (co)titularis van een buitenlandse rekening?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • De rekening blijft bestaan, weliswaar op naam van de erfgenaam of erfgenamen: een van de erfgenamen moet de sluiting van de rekening op naam van de overledene aan het CAP melden. Deze erfgenaam treedt op als vertegenwoordiger en stuurt het formulier van sluiting en decumul op. Deze erfgenaam vermeldt zijn eigen gegevens in vak 2 (mandataris) en ondertekent het formulier. Dit formulier dient vergezeld te worden van een kopie van de identiteitskaart van de erfgenaam en een overlijdensakte.

Bovendien moeten alle betrokken erfgenamen de overdracht van deze rekening aan het CAP melden alsof het gaat om de opening van een nieuwe rekening in het buitenland;

  • De rekening wordt afgesloten: een van de erfgenamen moet de sluiting van de rekening op naam van de overledene aan het CAP melden. Deze erfgenaam treedt op als vertegenwoordiger en ondertekent het formulier van sluiting en decumul. De erfgenaam vult zijn eigen gegevens in vak 2 (mandataris) in en ondertekent het formulier. Dit formulier dient vergezeld te worden van een kopie van de identiteitskaart van de erfgenaam en een overlijdensakte.
     

De aangifte aan het CAP kan in beide gevallen gebeuren via de webtoepassing.