Hoe meld ik een buitenlandse betaalrekening (zoals een Paypal-rekening) aan het CAP?

Volgens de instructies van de FOD Financiën dient u zo'n buitenlandse betaalrekening niet aan te geven, tenzij:  

  • ze verbonden is met een beroepsactiviteit
  • geldsommen op deze rekening gehouden worden gedurende een langere periode dan strikt noodzakelijk is om transacties uit te voeren.

Als u een dergelijke betaalrekening aan het CAP aangeeft, gelieve het veld 'Rekeningnummer' in te vullen met het unieke identificatiegegeven van deze betaalrekening. Bij Paypal gaat het bijvoorbeeld om het e-mailadres dat u hebt meegedeeld om de transactie uit te voeren. 

Meer info: FOD Financiën - Contact | FOD Financiën (belgium.be).