Hoe lang blijf ik geregistreerd?

Voor de overeenkomsten met een normaal verloop worden de geregistreerde gegevens drie maanden en acht dagen na het einde van uw overeenkomst automatisch verwijderd.

Voor wanbetalingen bedraagt de registratietermijn maximaal tien jaar.

Als u echter uw contract in orde brengt, d.w.z. als u alle achterstallige betalingen aanzuivert, wordt die termijn verminderd tot één jaar na de regularisatiedatum.

Wanneer de NBB de gegevens verwerkt voor wetenschappelijke of statistische activiteiten of voor de andere activiteiten die zij overeenkomstig de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank uitoefent, kunnen de gegevens na codering voor langere tijd worden bewaard.