Hoe kan ik eerder meegedeelde gegevens aan het CAP met betrekking tot buitenlandse rekeningen verbeteren of aanvullen?

Het rechtzetten van eerdere aan het CAP meegedeelde gegevens is mogelijk door het invullen van een van de standaardformulieren (formulier van verbetering, formulier van sluiting en decumul, formulier van schrapping).

Voor de melding hebt u twee opties:

  • ofwel via de online toepassing van het CAP (dit kan ook wanneer de onjuiste of onvolledige gegevens eerder op papier werden meegedeeld),
  • ofwel door het schriftelijk invullen van een standaardformulier. Dergelijk formulier moet dan, behoorlijk ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de belastingplichtige of diens gevolmachtigde, naar het CAP verstuurd worden:
    Nationale Bank van België
    Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten
    de Berlaimontlaan 14
    1000 Brussel