Hoe kan ik de gegevens van de Centrale raadplegen?

U kan de op uw naam geregistreerde gegevens opvragen:

 • via internet, aan de hand van uw elektronische identiteitskaart of met de itsme-app op uw smartphone

 • per brief, vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart, gericht aan:
  Nationale Bank van België
  Centrale voor kredieten aan particulieren
  de Berlaimontlaan 14
  1000 Brussel

 • aan de loketten van de Nationale Bank (de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel), op vertoon van uw identiteitskaart

U krijgt het overzicht van de onder uw naam geregistreerde gegevens (naam van de kredietgever, nummer van de overeenkomst, geleend bedrag en toestand van de overeenkomst).

Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.