Hoe kan ik de gegevens van de Centrale raadplegen?

U kunt kennis nemen van de op uw naam bij de Centrale geregistreerde gegevens 

  • hetzij via internet, aan de hand van uw elektronische identiteitskaart
  • hetzij door met de post een schriftelijke aanvraag te doen en daaraan een recto verso kopie van uw identiteitskaart toe te voegen
  • hetzij door u rechtstreeks te wenden tot een van de loketten van de Nationale Bank van België.

U krijgt het overzicht van de onder uw naam geregistreerde gegevens (naam van de kredietgever, nummer van de overeenkomst, geleend bedrag en toestand van de overeenkomst).