Hoe geef ik een buitenlandse rekening aan op naam van meerdere personen (bijvoorbeeld ouders en hun meerderjarig kind of een groep vrienden)?

In dat geval moet elk van de (in België belastingplichtige) personen een aparte aangifte doen aan het CAP.