Goud

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2007

De Bank is de juridische eigenaar, in de zin van  het Burgerlijk Wetboek, van het goud dat geboekt staat op de actiefzijde van haar balans, ook al kan zij, krachtens artikel 9bis van de organieke wet, deze reserves niet vrij aanwenden voor andere doeleinden dan de opdrachten van algemeen belang waarmee zij in haar hoedanigheid van centrale bank van het land is belast.

Dit standpunt van de Bank wordt niet ter discussie gesteld door het vonnis van 9 maart 2007. Dit vonnis heeft geen gevolg voor het eigendomsstatuut van het goud, noch voor de boeking ervan op de actiefzijde van de balans van de Bank.  Dit vonnis bevestigt wel ondubbelzinnig dat de aandeelhouders van de Bank geen enkele aanspraak kunnen maken op de gerealiseerde goudmeerwaarden en dat deze goudmeerwaarden onttrokken zijn aan de onder de aandeelhouders te verdelen winsten.