Goldlending

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2013

Gegeven de vervaldagen en de vervroegde terugbetaling van enkele gold lending transacties en gegeven de marktomstandigheden voor gecollateraliseerde gold lending - zowel qua goudmarkt als qua collateral cost - is de uitgeleende hoeveelheid goud afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Eind mei 2013 zijn er nog uitstaande goudleningen bij vijf commerciële banken voor een totaal van 24,97 ton goud. Rekening houdend met de vervaldagen wordt verwacht dat deze positie verder zal dalen in de loop van het boekjaar 2013.