Goldlending

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2012

In functie van de omstandigheden en vooruitzichten op de goudmarkt leent de Bank een deel van haar tegoeden in goud uit tegen onderpand.

De Bank ontvangt als waarborg vastrentende effecten met uitstekende kredietkwaliteit. Op deze waarborgen worden haircuts toegepast en de waarde ervan dekt steeds meer dan 100% van de totale actuele marktwaarde van het uitgeleende goud. De Bank doet bijkomende marge-opvragingen zodra de waarde van het onderpand daalt onder 101% van de marktwaarde van het uitgeleende goud. De verschafte waarborgen worden van nabij opgevolgd door dagelijkse mark - to - market van zowel de uitstaande positie als van de verschafte waarborgen.

Naast door de kwaliteit van de vereiste waarborgen en de opvolging van de posities, wordt het risico verder beperkt door de zorgvuldige keuze van de tegenpartij (commerciële banken met een voldoende hoge kredietwaardigheid).

Gegeven de vervaldagen van enkele langere termijn gold lending transacties en gegeven de marktomstandigheden voor gecollateraliseerde gold lending - zowel qua goudmarkt als qua collateral cost - is de uitgeleende hoeveelheid goud eind mei 2012 afgenomen ten opzichte van eind 2011. Eind mei 2012 zijn er nog uitstaande goudleningen bij vijf commerciële banken voor een totaal van 36,9 ton goud.