Is er een wettelijk kader voor de omwisseling van beschadigde bankbiljetten?

Ja, de ECB heeft regels aangenomen voor de vervanging van beschadigde of verminkte (bijvoorbeeld gedeeltelijk verbrande, doorgesneden, verkleurde of uiteengevallen) bankbiljetten, die uniform worden toegepast door alle nationale centrale banken van het Eurosysteem. De regels zijn vastgelegd in een ECB-besluit waarin de criteria staan waaraan moet zijn voldaan als u een beschadigd bankbiljet wilt omwisselen.

In dat besluit staan ook de regels voor het omwisselen van eurobankbiljetten die door antidiefstalapparatuur, ook intelligente systemen voor de neutralisatie van bankbiljetten (IBNS) genoemd, werden beschadigd. In essentie kunnen door IBNS beschadigde bankbiljetten uitsluitend worden omgewisseld op verzoek van de oorspronkelijke eigenaar, of diegene die als verzoeker mag optreden, indien deze het slachtoffer is van de desbetreffende criminele activiteit.