Is die onderneming bonafide?

Via de toepassing ‘Consult’ kan u gratis de jaarrekeningen opvragen die een onderneming bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België heeft neergelegd.

De Balanscentrale verzamelt, verwerkt en publiceert de jaarrekeningen en stelt statistieken op. Zij controleert of de jaarrekeningen voldoen aan een aantal rekenkundige en logische controles. De juistheid van de neergelegde jaarrekening behoort tot de verantwoordelijkheid van de neerleggende onderneming zelf.

Op basis van de neergelegde jaarrekening moet u zich een oordeel kunnen vormen over de financiële gezondheid van een bedrijf.