Is die onderneming bonafide?

De Balanscentrale verzamelt, verwerkt en publiceert de jaarrekeningen en stelt statistieken op. Zij controleert of de jaarrekeningen voldoen aan een aantal rekenkundige en logische controles. De juistheid van de neergelegde jaarrekening behoort tot de verantwoordelijkheid van de neerleggende onderneming zelf.

Op basis van de neergelegde jaarrekening moet men zich een oordeel kunnen vormen over de financiƫle gezondheid van een bedrijf.

Het "Ondernemingsdossier" kan u daarbij helpen. De Balanscentrale stelt dit dossier op aan de hand van de door de onderneming openbaar gemaakte jaarrekeningen. De ondernemingsresultaten worden er (onder meer in de vorm van financiƫle ratio's) vergeleken met die van de sector waartoe de onderneming behoort.