De tegenwaarde van de bankbiljetten in Belgische frank die nog niet teruggekeerd zijn

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2006

Sinds 2002 heeft de Bank aan de Staat de tegenwaarde van de uit omloop genomen bankbiljetten gestort, voor een nettobedrag van € 111,8 miljoen, rekening houdend met de omgewisselde biljetten die om de zes maanden ten laste worden gebracht van de rekening-courant van de Schatkist, ingevolge artikel 2 van de overeenkomst van 22.02.2002 tussen de Bank en de Belgische Staat.