Is de datum in artikel IV.3.4 van de aankondiging de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstelling of voor het indienen van de offerte?

Bij een niet-openbare procedure is dit de uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling.

Bij een openbare procedure is dit de uiterste datum van het downloaden van het bestek.