Benoeming van een nieuwe bedrijfsrevisor

Het mandaat van een bedrijfsrevisor heeft een beperkte duur. Bijgevolg dient de Bank periodiek een procedure te organiseren voor de selectie van een nieuwe bedrijfsrevisor.

In 2016 heeft de Bank een overheidsopdrachtenprocedure georganiseerd met het oog op de aanduiding van een bedrijfsrevisor met ingang van het boekhoudjaar 2017. Tijdens de procedure werden de geïnteresseerde firma’s met elkaar vergeleken op het vlak van prijs en van kwaliteit. De kwaliteitscriteria waren enerzijds de kwaliteit en samenstelling van het team, waaronder de relevante ervaring van de medewerkers, hun organisatie en planning, en anderzijds de methodologische benadering van de controle en de planning, waaronder het aantal uren “Equivalent Revisor” dat aan de toezichtsopdracht wordt besteed.

Het Auditcomité van de Bank heeft de ingediende offertes geanalyseerd en de geïnteresseerde kandidaten geïnterviewd. Uit die vergelijking is de firma Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, als beste naar voor gekomen. Bijgevolg wordt deze kandidaat voorgedragen als bedrijfsrevisor van de Bank met ingang van boekhoudjaar 2017.