Ben ik verplicht om mijn balansen en resultatenrekeningen bij te voegen (artikel III.2.2 van de aankondiging)?

Belgische ondernemingen die jaarlijks hun balansen en resultatenrekeningen neerleggen bij de Nationale Bank hoeven deze niet bij hun kandidaatstelling te voegen.

Buitenlandse ondernemingen zijn verplicht hun balansen en jaarrekeningen bij hun kandidaatstelling te voegen.