Aandeelhoudersmeerwaarde op vastgoed

Op de balans van de Bank zijn de afschrijvingsrekeningen voor vaste activa opgenomen in passiefpost 13.2 'reservefonds’. Deze boekingswijze laat de Bank toe om tot beloop van de tegenwaarde van de afschrijvingsrekeningen effecten te beleggen in de statutaire portefeuille, dat is de portfolio die de tegenpost vormt van het reservefonds en de beschikbare reserve. De opbrengsten op de statutaire portefeuille worden, overeenkomstig het reserverings- en dividendbeleid, voor 50 % gereserveerd en voor 50 % uitgekeerd als dividend.

Op die manier genereert het vastgoed van de Bank een meerwaarde voor de aandeelhouders.

Wanneer vastgoed wordt verkocht, voorziet het reserverings- en dividendbeleid dat de niet-geherinvesteerde netto-opbrengsten van de verkoop gelijkgesteld worden met opbrengsten van de statutaire portefeuille. De verkoopsmeerwaarde wordt met andere woorden voor 50 % gereserveerd en voor 50 % uitgekeerd als dividend.

Ook bij een verkoop genieten de aandeelhouders dus van de opbrengst van het vastgoed van de Bank.

De verkoop van het bankgebouw in Antwerpen heeft voor 2014 geresulteerd in een netto meerwaarde van 6,4 miljoen euro, hetgeen geleid heeft tot een toevoeging aan het dividend van een bedrag van 5,73 euro bruto per aandeel.