8. Hoe kan het afsluiten van een buitenlandse rekening of het jaar van het laatste belastbaar tijdperk waarin de inkomsten van het kind nog bij die van de ouders werden gevoegd, worden medegedeeld?

Dezelfde mededelingsmogelijkheden als voor een correctie (cf. vorige vraag) gelden voor het afsluiten van een rekening of het einde van het samenvoegen van de inkomsten van het kind en die van de belastingplichtige.