1. Wat is het "Centraal aanspreekpunt"?

Het "Centraal aanspreekpunt" (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank van België (NBB) wordt beheerd krachtens artikel 322, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92). De werking van dat databestand wordt bepaald door het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het CAP (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2013). Een gecoördineerde versie van dit besluit kunt u raadplegen door hier te klikken.

De mededeling van buitenlandse rekeningen aan het CAP is bepaald door artikel 307, § 1, 2de lid, WIB 92. De modaliteiten van deze mededeling zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 3 april 2015 dat voormeld koninklijk besluit van 17 juli 2013 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2015) heeft gewijzigd en aangevuld. Ook dit besluit, alsook het verslag aan de Koning dat veel toelichtingen hieromtrent bevat, kunt u raadplegen door hier te klikken.