Webinar - Economische projecties voor België – Najaar 2020 (VIDEO)

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België die zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2023).

De huidige projectie wordt evenwel volledig gedomineerd door de economische impact van COVID-19. Hoe zwaar zal deze wegen op onze economie en overheidsfinanciën in 2020? Hoe diep zal de recessie zijn en welke gevolgen heeft de tweede golf voor een mogelijk herstel in de komende jaren?

Tijdstip: 
Dinsdag 15 december 2020, 13:00 - 14:00
Spreker(s): 
Pierre Wunsch, Geert Langenus
Toegangsprijs: 
gratis