Webinar - Economische projecties voor België in een COVID-19 context (VIDEO)

Webinar: Economic Projections for Belgium in a COVID-19 context

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België die zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd — of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd — en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. 

De huidige projectie wordt evenwel volledig gedomineerd door de economische impact van COVID-19. Hoe zwaar zal deze wegen op onze economie en overheidsfinanciën in 2020 en wat zijn de verwachtingen voor het herstel in de komende jaren?

Herbekijk de webinar Bekijk de slides

Sprekers

Hierop zullen Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België, en Geert Langenus, die binnen de NBB deze projecties coördineert, een antwoord bieden in het tweede NBB-webinar op vrijdag 12 juni 2020 van 13 tot 14 uur.

Webinar Details

Deze webinar heeft plaats vrijdag 12 juni om 13 uur en zal ongeveer een uurtje in beslag nemen. Er zal de mogelijkheid zijn om vragen te stellen via de chatfunctie. De presentaties gebeuren gemengd in het Nederlands en Frans.

Van zodra geregistreerd ontvangt u per mail een bevestiging en de info om u aan te melden.

Voor specifieke vragen kan u ook steeds contact opnemen met ons via thomas.stragier@nbb.be

Tijdstip: 
Vrijdag 12 juni 2020, 13:00 - 14:00
Spreker(s): 
Pierre Wunsch, Geert Langenus
Toegangsprijs: 
gratis